Dalyviai

LAPKRIČIO 6 – 9 DIENOMIS

DALYVIAI:

VILNIAUS ŠV. JONŲ BAŽNYČIOS GOSPEL CHORAS (LIETUVA)

KROKUVOS GOSPEL CHORAS (LENKIJA)

STOKHOLMO GOSPEL CHORAS „2 THE LORD“ (ŠVEDIJA)

* * *

VILNIAUS UNIVERSITETO ŠV. JONŲ BAŽNYČIOS GOSPEL CHORAS susibūrė 2009 m. muzikės K. Žaldokaitės iniciatyva. Jame gieda labai įvairaus amžiaus žmonės, nuo moksleivių ir studentų iki dirbančiųjų įvairiose srityse. Choro narius vienija didžiulis džiaugsmas giedant, dalinantis su visais Gospel muzika ne tik bažnyčioje, bet ir už jos sienų. Nuo pat susibūrimo choras aktyviai dalyvauja Vilniaus Gospel muzikos festivaliuose, patys rengia ir dalyvauja šlovinimo vakaruose bei gospel muzikos koncertuose, gieda Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje sekmadieninėse Šv. Mišiose ir visada laukia žmonių, mėgstančių šį religinės muzikos žanrą ir norinčių prisijungti.

KRISTINA ŽALDOKAITĖ baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Džiazo skyriaus dainavimo specialybę, ilgus metus buvo vienintelio Lietuvoje Gospel choro „Sounds in G“ vadovė bei nepailstantis Lietuvos scenos žvaigždžių back vokalas. Sceninę patirtį ji kaupė įvairiuose džiazo festivaliuose ir konkursuose, televiziniuose projektuose („Super 5“, „Lietuvos dainų dešimtukas“, „Dainų daina“ ir kt.) bei koncertuodama visoje Lietuvoje.

Šiuo metu Kristina yra Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Gospel choro vadovė, grupės „Gospel komanda HARK!“ meno vadovė, Vilniaus Gospel festivalio organizatorė, įvairių muzikinių projektų dalyvė bei grupių narė.

***

KROKUVOS GOSPEL CHORAS (Lenkija) pradėjo veiklą 1999 metais muzikės iš Danijos Lea Kjeldsen iniciatyva. Choro susikūrimą paskatino tais pačiais metais Lenkijoje surengtas  pirmasis Gospel muzikos seminaras, po kurio atsirado grupė entuziastingų žmonių, norinčių ne tik giedoti, bet ir populiarinti šį muzikos žanrą savo mieste ir šalyje. Nuo to laiko  Krokuvos miestas tapo gospel muzikos žanro „lopšiu“.  

Per  penkiolika Krokuvos Gospel choro veiklos metų  jam vadovavo tokie dirigentai, kaip Agnieszka Krauz, Aleksandra Slawik, Adam Rymarz, kartu  muzikavo  daug žymių Lenkijos atlikėjų . Choras koncertavo ir su žymiais Lenkijos bei užsienio gospel žvaigždėmis – Ruth Waldron, Karen Gibson, Gerald T. Smith, Peter ir Howard Francis, Colin Vassell, Wayne Ellington ir kitais.

Šiuo metu kolektyvą sudaro apie 50 įvairaus amžiaus dainininkų, choro dirigentai – Grzegorz ir Sylwia Szulik bei Rhonda Adams. Choras yra Krokuvos m. Gospel Asociacijos (Stowarzyszenie Gospel) narys, aktyviai dalyvauja asociacijos rengiamuose projektuose, aktyviai koncertuoja Lenkijoje bei užsienyje. 2014 m. lapkričio mėn. Krokuvos Gospel choras kviečia visus į savo 15-os metų jubiliejaus šventę.

***

STOKHOLMO GOSPEL CHORAS „2THE LORD“ (Švedija) susikūrė 1996 metais Stokholme prie bendruomenės Västerortskyrkan. Chorui vadovavo dirigentės Eva Mering Andersson, vėliau – Anci Martinsson. Nuo 2004 m. choro vadovavimą perėmė dirigentė ir kompozitorė Jenny Carlsson, kuri daugiausiai specializavosi Gospel muzikos žanro atlikime. Nuo 2004 metų choras „Westside Gospel“ tapo „2 The Lord” ir pradėjo plačią koncertinę veiklą. 

„2 The Lord” choras atlieka spiričiuelius, Gospel, tradicines giesmes, šlovinimo muziką ir savo kūrinius. Daugiausiai chorui kuria pati Jenny Carlsson, kurios kūriniai ne kartą skambėjo ir Vilniaus Gospel muzikos festivaliuose.

„2 The Lord“ yra dirbęs su daugeliu Švedijoje žinomų Gospel muzikantų – dirigentu, pianistu ir gospel choro „By Grace“ vadovu Daniel Stenbaek, dainininke Cammilla Stenman, dainininke ir dirigente Monica Törnqvist, pianistais Jomas Walve, Andreas Hemström, perkusininku Johan Hedeland, gitaristu Fredrik Karnell,  taip pat žinomu Gospel dainininku, dirigentu ir kompozitoriumi Gerald T. Smith iš JAV ir kitais. Choras aktyviai bendradarbiauja su kitais kolektyvais (Monicos Törnqvist vadovaujamu Gospel choru „Kummelby Gospel“ bei Camilla Heidenberg vadovaujamu Gospel choru „Good News“ iš Suomijos Aland salos), rengia bendrus koncertus.

2013 metais Jenny Carlsson  vedė mokymus Vilniaus Gospel muzikos festivalio dalyviams, o šiemet atvyksta kartu su choru „2 The Lord“ į Vilnių koncertuoti Vilniaus gyventojams ir svečiams.